Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının zenginleştirilmesiyle oluşturulmuş LİSE eğitim programımızdaki temel amaç; öğrencilerimizin bir üst öğrenime nitelikli bir şekilde hazırlanabilmeleri için gerekli olan akademik bilgi ve becerileri kazanabilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri, vizyonu geniş bir eğitim ortamı yaratmaktır.

Eğitim programımızda konular yatay ve dikey ilişkilendirmelerle öğretilir. Yapılan akademik izleme çalışmaları ile varsa öğrenme eksiklikleri telafi edilir. Detaylandırılmış program ve çeşitli ölçme değerlendirme araçlarıyla yapılan izleme çalışmaları sonuçları özenle değerlendirilerek yapılandırılır. Öğrencilerimizin akademik izleme sonuçları elektronik ortamda velilerle paylaşılır.

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

Uygulamalı Eğitim

image5

Uygulamalı eğitim ile öğrencilerin ufkunu geliştirmeyi. Öğrenilen bilgilerin akılda kalıcılığını artırmayı ve hayata uyarlanabilirliğini artırmayı hedefliyoruz.

Spor Faaliyetleri

image6

Spor faaliyetleri ile birlikte öğrencilerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimlerini artırarak oyun ve yarışmalarla sistemli ve disiplinli birey olmayı, hedef ve başarı odaklı düşünmeyi aşılıyoruz.

Kültür Sanat Etkinlikleri

image7

Okulumuzdaki kültür ve sanat etkinlikleri ile öğrencilerimizin, kültürel değerlerimizin farkına varmalarını, estetik düşünebilmelerini, sanata ve sanatçıya değer veren birer birey olmasını amaçlıyoruz.

Veli Rehber Danışmanlığı

image8

Veli rehber danışmalığı ile öğrencilerin başarı potansiyelini belirleyip, eğitim sürecinin sadece kurumuzla sınırlı kalmasından yana hayatlarının her evresine doğru bir şekilde ulaşmayı velilerimizle birlikte başarıyoruz.

Bireyselleştirilmiş Eğitim

image9

 Her öğrenci bizim için farklıdır. Öğrencilerimizin kendilerini gerçekleştirebilmeleri için, onların bireysel farklılıklarının gözetildiği ve bunlara göre öğretim fırsatlarının sunulduğu, 16-18 kişilik sınıflarda özgün eğitim anlayışı uyguluyoruz. 

Sınava Yönelik Programlar

image10

 ÖSYM’nin uygulayacağı sınavlar gözetilerek öğrencilerimize sınava hazırlayıcı çalışmalarla birlikte  öğretmenlerimiz tarafından, öğrencilerimizin genel sınav sonuçları, eğilimleri, ders çalışma ve soru çözme alışkanlıklarına ilişkin veriler takip edilip velilerimize bilgi verilir.