image33

Gatehouse Awards

INTERNATIONAL EXAM CENTRE UFUKTEPE ÖZEL SEVİYE ANADOLU LİSESİ

 

INTERNATIONAL EXAM CENTRE’ ın sınav merkezi olarak belirlediği UFUKTEPE ÖZEL SEVİYE ANADOLU LİSESİ olarak öğrencilerimizin başarılarının uluslararası bir sınavla değerlendirilmesi ve aynı zamanda güçlendirilmesi gereken yönlerinin objektif bir sınavla tespit edilmesi için Gatehouse Awards İngilizce Sınavlarına öğrencilerimizi hazırlamaktayız.

Gatehouse Awards, Ofqual (The Office of Qualifications and Examinations Regulation-Sınav ve testlerin standardizasyonunu düzenleyen birim) tarafındantanınmış, İngiltere merkezli ve uluslararası İngilizce dil sınavlarında uzmanlaşmış bir başarı derecelendirme kurumudur.

Gatehouse Awards sertifikaları uluslararası geçerliliği olan ve tüm dünya ülkelerinde işverenler, eğitim kurumları, üniversiteler ve devlet daireleri tarafından kabul edilen sertifikalardır. Gatehouse Awards İngilizcedilsertifikasıileöğrencilerpekçokavantajvefırsatsahibiolurlar.

Gatehouse Awards ESOL sınavları Birleşik Krallık Yeterlilik Çerçevesi ve öğrenenlerin yeterliliklerini tanımlamak için uluslararası geçerliliği olan Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR-Common European Framework of Reference) ile eşleştirilmiştir.

 Gatehouse Awards sertifkaları uluslararası geçerliligi olan ve tüm dünya ülkelerinde
isverenler, egitim kurumları, üniversiteler ve devlet daireleri tarafından kabul edilen
sertifikalardır. Gatehouse Awards Ingilizce dil sertifikası ile ögrenciler pek çok avantaj ve
fırsat sahibi olurlar. 

Ayrıntılı Bilgi
image34